Ethos, pathos, logos

Antická teória vplyvu je najvýstižnejším pomenovaním základných princípov medziľudského vplyvu, ktorá je veľmi dôležitá pre prácu. Najmä v oblasti obchodu.
Ethos - znamená jednanie podľa mravných a morálnych zásad. Dostať do súladu to, čo človek robí s tým čo hovorí. Iba potom bude iným stáť za pozornosť.
Pathos - v interakcii s druhými je potrebné empaticky vnímať situáciu a potreby druhých. Zaujímať sa, počúvať, chápať a rozumieť tomu, čo sa deje a čo druhí potrebujú.
Logos - až potom, čo nám druhí naozaj uveria a my budeme chápať ich pohľad na problém, sú skutočne pripravení nás počúvať a rozumieť nám. Až potom sa môžeme dopracovať k vzájomnému porozumeniu a obojstranne prospešnému obchodnému vzťahu. Spoločnosť zasiahla epidémia nedôvery. Nikto neverí nikomu. Mnohí sa za slová nedostanú. Činy už nedokážu posunúť ďalším krokom na hranicu uskutočnenia.

My sa snažíme uplatňovať všetky zásady vážnosti a jedinečnosti u každého nášho klienta, každý obchodný vzťah posunúť na stupeň obojstranne obohacujúceho, každý obchod vopred odsúdiť na úspešný, maximálne porozumieť a akceptovať všetky prijateľné i potenciálne  okolností. Vždy si stojíme za svojim slovom a sľúbime iba to, čo dokážeme splniť.
Dôveru každého klienta si chceme zaslúžiť našou prácou, lebo iba spokoný klient sa vráti.