WPC80 Specification


Š P E C I F I K Á C I A

OPIS

 

WPC 80 % sušený srvátkový proteínový koncentrát

Názov výrobku

WPC 80 % sušený srvátkový proteínový koncentrát

Skupina

Srvátkový výrobok práškový

Spôsob a rozsah spracovania

Srvátkový proteínový koncentrát získaný ultrafiltráciou srvátky, sušením a balením

Chemické zloženie

Farba: jemne krémová

Vzhľad a konzistencia: sypký prášok

Chuť: sladkastá

Mikrobiologické požiadavky (Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007 z 05.12.2007

Kritérium bezpečnosti potravín

n c

Salmonella 5 0 neprítomnosť v 25 g

Listeria monocytogenes 5 0 neprítomnosť v 25 g

 

Kritérium hygieny procesov

n c m M

Enetrobacteriaceae 5 0 10 KTJ/g

Koagulázo-pozitívne stafylokoky 5 2 10 KTJ/g 100 KTJ/g

Vysvetlivky:

n = počet jednotiek tvoriacich vzorku

c = počet jednotiek vzorky s hodnotami nad “m”, alebo medzi “m” a “M”

m = množstvo mikroorganizmov, ktoré sa pripúšťa v rozsahu výberu “n”

M = medzná hodnota počtu mikroorganizmov v ustanovenom množstve vzorky

Spôsob použitia

Výrobok je určený na ďalšie spracovanie

Spôsob balenia

Výrobok sa balí do trojvrstvových papierových vriec s PE-LD vrstvou o hmotnosti 18 kg.

Dátum minimálnej trvanlivosti

2 roky od dátumu výroby

Odbytové podmienky

Veľkoobchodný predaj a ďalšie spracovanie

Podmienky distribúcie a skladovania

Skladovať pri teplote do +25 °C a vlhkosti do 65 %.

Distribuovať pri teplote do +25 °C a vlhkosti do 65 %.

Predávať pri teplote do +25 °C a vlhkosti do 65 %.

Okruh spotrebiteľov pre konzumáciu

Výrobok je určený pre všetky vekové kategórie.

Informácia pre alergikov: obsahuje mliečnu bielkovinu a laktózu.

 

 

 

ZOZNAM VSTUPNÝCH SUROVÍN, ZLOŽIEK A OBALOV

 

 

1. Vstupné suroviny

Sladká SRVÁTKA pri výrobe syrov a zložených potravinových výrobkov

- vlastná výroba/ prípadne nakupovaná srvátka

- Nariadenie (ES) č. 853/2004 v znení neskorších predpisov

2. Obalový materiál

Trojvrstvové papierové vrecia s PE-LD vrstvou

Etiketa

Napínacia fólia

- Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL